Bij elke update van de stamboom vindt u hier een overzicht van de wijzigingen.

You'll always find here the changes made to the new version of the Family tree.

Update-Codes :
FP - foto’s/pictures PD - persoonsgegevens/personal data
BJ - beroepen/jobs VS - verhalen/stories
PS - plaatsen, straten/places, streets. WC - wijzigingen/changes

voorbeeld : 13FP/BJ = wijziging op bladzijde 13.. foto’s en beroepen.
example : 13FP/BJ = update on page 13.. pictures and jobs.

Stamboom / Family tree Update 43 :

Deel-1/Part-1:

2FP/WC - 3PD/WC - 4PD - 7PS - 10FP - 11PS/WC - 13PS - 14FP/PS - 17FP/VS/WC - 18FP/PS/VS - 19FP/BJ/PS/PD - 20BJ/PS/PD/WC - 21BJ/PS/PD - 22PS/PD - 25PD - 27BJ/PS - 28PS - 29BJ/PS/PD - 30BJ/PS/PD - 31BJ/PS/PD/WC - 32PD - 35BJ/PS/PD - 36BJ/PS/PD - 37FP/BJ/PS - 39FP/BJ/PS/PD - 40PS/PD - 41PD/WC - 42BJ/PS/PD - 43PS - 44BJ/PS - 45PS - 46BJ/PS/PD - 47PS - 48BJ/PS - 49BJ/PS/PD - 50BJ/PS - 51PS - 52PS - 53FP/BJ/PD - 54VS - 55FP - 56FP/PS - 58BJ/PS/PD - 59VS - 61FP/BJ/PS/PD - 62FP/BJ/PS/PD/VS - 63FP/PD - 65FP/BJ/PS/PD - 67FP - 68FP - 69PS - 71FP/BJ/PS - 72FP/PS/PD - 73FP/BJ/PS/PD - 75BJ/PS - 76FP - 77FP/PD - 79VS - 80FP/BJ - 81WC - 82BJ/PS/PD/VS - 83FP/BJ/PS - 85BJ/PS - 86FP/PS/PD/VS - 87VS - 88FP - 89FP - 90FP - 93FP - 94FP/PS/PD - 95FP/BJ/PS/PD - 96FP/BJ/VS - 97FP/BJ/VS - 98FP/PS/PD/VS - 99FP - 100FP/PS/PD/VS - 101FP/PD - 102FP/BJ/PS/PD/VS - 103FP/VS - 104BJ/PS - 105BJ/PS/PS/VS - 106FP/BJ/PS/PD/VS - 107FP/BJ/VS - 108PD - 109FP - 110FP/WC - 111FP/BJ/PS/PD/VS - 112PS - 113FP/BJ - 114FP/BJ - 115BJ/PS/PD - 116FP/PS/PD - 117PS/PD - 118FP/BJ - 119FP/BJ/PS/PD/VS - 120WC - 121FP/BJ/WC - 122BJ/PS/PD - 128FP - 129FP - 130FP - 131FP - 132FP - 133FP - 134FP - 135FP - 136FP - 137FP - 138FP - 139FP - 140FP - 141FP - 142FP - 143FP - 149FP - 150FP/VS - 152FP - 164FP - 165FP - 166FP - 170FP - 171FP - 173FP/VS - 174FP/VS - 175FP/VS - 176FP/VS - 186FP/VS - 197FP - 199FP - 200FP - 201FP.

Deel-2/Part-2:

203FP/PS/PD/VS - 204BJ/PS/PD/VS - 205FP/BJ/PS/PD/VS - 206FP/BJ/PS/PD/VS - 207FP/BJ/PS/PD/VS - 208BJ/PS/PD/VS - 211FP/BJ/PS/PD/VS - 212FP/BJ/PS/PD/VS - 213VS - 214VS - 215FP/BJ/VS - 216FP/BJ/PS/PD/VS - 217FP - 218BJ - 219FP/BJ/VS - 220FP/PS/VS - 222FP/BJ/PS/PD/VS - 223FP/PS/PD/VS - 224FP/PS/VS - 225BJ - 226FP/PS/PD - 227PS/PD - 228BJ - 229FP/BJ/PS/PD/VS - 230FP/BJ/PS/PD/VS - 231FP/BJ/PS/PD/VS - 232FP/BJ/PS/PD/VS - 233FP/BJ/PS/PD/VS - 234FP/PD/VS - 235FP/PD/VS - 236PS/PD - 237BJ/PS/WC - 238FP/BJ/PD/VS - 239FP//PD/VS - 240PS - 242FP/PD/VS - 243FP/PD/VS - 244FP/PS - 245FP - 246FP/PD/VS - 247FP/PS/PD/VS - 249FP/BJ/PD/VS - 250FP - 251BJ/PS - 252FP - 253FP - 254PD/VS - 256FP - 257PS/PD/VS - 258PS/PD/VS - 259FP - 260FP/PS/PD/VS - 261FP/PS/PD/VS - 262FP/PS/PD/VS - 263FP/PS/PD/VS - 264FP - 265FP/PS/PD/VS - 266FP/PS/PD/VS - 267FP - 268FP/BJ/PS - 269PS - 270FP/PD/VS - 271FP/BJ/PD/VS - 272FP - 273FP - 274FP/PS - 275FP - 276FP/BJ/PS/PD/VS - 277FP/PS/PD/VS - 278FP/PS - 279FP/BJ/PD/VS - 280FP/PS/PD/VS - 281FP - 282FP - 284FP - 286PS - 287FP - 288BJ/PS/PD - 289FP/BJ/PS/PD/VS - 291FP - 292BJ/PS/PD - 294FP - 295FP/BJ/PS/PD/VS - 296FP/BJ/PS/PD - 297BJ/PS/PD - 298FP - 299FP - 302FP - 303FP - 304WC - 306FP - 307FP - 312FP - 314FP - 315FP - 316FP - 317FP - 319FP - 320FP - 325FP - 330FP - 331FP - 333FP - 334FP - 337FP - 341FP - 342FP - 351FP - 352FP - 353FP - 355FP - 356FP - 360FP - 361FP - 362FP - 372FP - 384FP - 387FP - 388WC - 389FP/VS - 390FP - 392FP - 393FP - 394FP - 295FP - 396FP - 397FP - 403FP - 404FP - 405FP - 406FP - 407FP - 408FP - 410FP - 411FP - 414FP - 420FP - 421FP - 424FP - 425FP/VS - 426FP/PD/VS - 427FP - 428FP - 429FP - 431FP - 432FP - 433FP - 434FP - 435FP - 436FP - 437FP - 438FP - 439FP - 440FP - 441FP - 442FP - 444FP - 445FP - 448FP - 449FP - 451FP - 452FP - 453FP - 456FP - 460FP - 461FP - 464WC - 466FP - 471FP

Deel-3/Part-3:

472BJ/PS/PD/VS - 473FP/VS - 476BJ/PS - 477FP/PS/VS - 478BJ/PS/PD - 480FP/BJ//PS/PD - 482FP/PS - 483BJ - 484FP/PS/PD - 485FP/PS/PD - 486PD - 487PD - 489PS/PD - 490PD - 491FP/PS/PD - 492FP/PS/PD - 493FP - 494FP/PS/PD - 495FP/PS/PD - 496FP/PS/PD - 497WC - 498FP/PD - 501FP - 502FP - 503FP - 504FP/PD - 505FP/PD - 506FP/PD - 507FP - 508PD - 509FP/PD - 510FP/PS/PD - 511FP/PS/PD - 512FP - 513FP - 516FP - 517BJ - 518FP - 521FP - 522FP - 523FP/PS/PD - 524PD - 525PD - 527PD - 529WC - 535FP - 536FP - 537FP - 538FP - 539FP - 541WC - 547WC - 548FP/VS - 549FP/VS - 550FP/VS - 552FP - 553FP - 554FP - 555FP/VS - 556FP/VS.