Waarom een stamboom van mijn oma Maartje Kortleven.
Why a Family tree of my grandmother Maartje Kortleven.


Ten eerste uit belangstelling voor genealogie in het algemeen.
At first from general interest for genealogy.


Ten tweede omdat er al stambomen waren gemaakt van mijn vader Machiel Westerdijk en mijn grootvader Willem Johannes Boomsma.
Second there already were family trees of my father Machiel Westerdijk and my grandfather Willem Johannes Boomsma.


Verder uit nieuwsgierigheid hoe het met mijn omaís verwanten is gegaan, zowel in het verleden als heden ten dage.
Further from curiosity how it was going with my grandmotherís family, as wel in the past as today.


Oma Maartje was altijd zeer terughoudend in het loslaten van informatie over haar halfbroers en zussen, haar eigen broers en zussen en verdere familie.
Grandmother Maartje always was very reserved in giving information of her half-brothers and sisters, her own brothers and sisters and further family.


Van een aantal broers en zussen was wel alles bekend, daar zij veel met oma omgingen.
From a few brothers and sisters all was wellknown, for they associate a lot with grandmother.


Het betrof halfbroer Johannes-1888 en zus Dirkje-1888 (tweeling), halfzus Katharina-1881, broers Adriaan-1895 en Franciscus-1897 en zus Adriana-1898.
It concerns half-brother Johannes-1888 and sister Dirkje-1888 (twins), half-sister Katharina-1881, brothers Adriaan-1895 and Franciscus-1897 and sister Adriana-1898.


Ook Tante Tonia , zus van overgrootvader Johannes, en haar laatste man Bastiaan Rowel waren goed bekend.
Also aunt Tonia, sister of greatgrandfather Johannes, and her last husband Bastiaan Rowel were wellknown.


Van de overige twaalf kinderen en familie van overgrootvader Johannes-1859 was maar weinig bekend.
There was not many known of the remaining twelve children and the family of greatgrandfather Johannes-1859.


Ik weet inmiddels wel waarom oma zo terughoudend was.
I know now why grandmother was so reserved.


Er was in die tijd toch wel veel leed in de familie, 1e vrouw Adriana v.d. Meijden van overgrootvader Johannes stierf op zeer jonge leeftijd (36 jaar) aan complicaties na de geboorte van haar laatste doodgeboren kind in 1891, halfzus Geertruida -1881 stierf aan tbc, twee daarna geboren halfbroerjes Johannes-1883 en Arend-1884 stierven als baby, halfzus Katharina-1886 stierf ook zeer jong (door onbekende reden op 30-jarige leeftijd), halfbroer Jan-1888 stierf ook jong op 52-jarige leeftijd, halfbroer Arend-1890 stierf op 53-jarige leeftijd in een Jappenkamp in Ned. IndiŽ, halfbroertje-1891 (geen naam) werd dood geboren, voorkind Katharina-1881 van 2e vrouw Machteld van Toorn van overgrootvader was een schande, 2e voorkind Machteld-1883 van Machteld stierf als baby, broer Adrianus-1892 werd maar 13 maanden oud, broer Adrianus-1893 verdronk op 21-jarige leeftijd , broer Anthonie Frederik-1894 pleegde op 32-jarige leeftijd zelfmoord en zusje Maartje -1899 stierf als baby.
There was in that time much suffering in the family, first wife Adriana v.d. Meijden of greatgrandfather died very young (36 years old) of complications after the birth of her last dead born child in 1891, half-sister Geertruida-1881 died of tuberculose, two later born halfbrothers Johannes-1883 and Arend-1884 died as baby, half-sister Katharina-1886 also died very young (unknown reason at the age of 30), half-brother Jan-1888 also died very young at the age of 52, half-brother Arend-1890 died at the age of 53 in a Japanese-camp in Indonesia, half-brother-1891 (no name) was born dead, pre-child Katharina-1881 of second wife Machteld van Toorn of greatgrandfather was a shame, second pre-child Machteld-1883 of Machteld died as baby, brother Adrianus-1892 was 13 month old when he died, brother Adrianus-1893 drowned at the age of 21, brother Anthonie Frederik-1894 died by suicide at the age of 32 and sister Maartje-1899 died as baby.