Mijn contact met Vincent, echtgenote Junko, dochter Sofie Ayase en Vincent's zus Jeanine Vaerewyck-Kortleven.(2006)
My contact with Vincent, his wife Junko, daughter Sofie Ayase and Vincents sister Jeanine Vaerewyck-Kortleven.(2006)

Het begon allemaal met mijn speurtochten (stamboom) naar verwandten van mijn oma Maartje Kortleven. Ik kwam in Ned. IndiŽ terecht bij het zoeken naar mijn oma's halfbroer Arend. Met wat surfen op het web kwam ik ene Frans Kortleven tegen, die in Ned. IndiŽ geboren was. Ik vond hem sterk lijken om mijn oom Frans, broer van mijn oma, dus hem aangeschreven. Tijdens onze brief en mailwisselingen kwam ik tot de ontdekking, dat Frans familie was. Frans z'n overgrootvader was Simon Kortleven (1825) een twee jaar oudere broer van mijn betovergrootvader Johannes (1827). Door Frans ben ik dus o.a. verwezen naar zijn neef Vincent, wonende te ďRotselaarĒ in BelgiŽ (zie verder mijn stamboom). Contact met Vincent gezocht en allez ..... een afspraak gemaakt voor een eerste ontmoeting. Tevens zou ik een van zijn twee zussen Jeanine ontmoeten, die vanuit de States Vincent bezocht. Zaterdagavond 30 september 2006 was het dus zover. Ik was uitgenodigd om alvast onder het genot van een hapje en een drankje ons eerste contact te vieren. Het e.e.a. vond plaats in het Bilderberg Parkhotel te Rotterdam, waar de familie zou overnachten. We hebben heel wat afgepraat en besloten de volgende dag verder te babbelen en eerst maar eens even van een goede nachtrust te genieten.
It all began with my search (family tree) for relatives of my grandmother Maartje Kortleven. I landed in Ned.IndiŽ (Indonesia) in the search for my grandmother's halfbrother Arend. With some surfing on the web I came across one Frans Kortleven, who was born in Ned.IndiŽ (Indonesia). He was a strong look-a-like of my uncle Frans, brother of my grandmother, so I wrote him a letter. During our correspondence I found out that Frans was a family member. Great grandfather of Frans was Simon Kortleven (1825), a two years older brother of my great great grandfather Johannes (1827). Frans directed me to his nephew Vincent living in ďRotselaarĒ, Belgium (see my family tree). Searching for contact with Vincent, et allezÖÖmade a date for our first meeting. I also would meet one of his two sisters Jeanine, who came over to visit Vincent from out the States. Saturday evening on the 30th of september the meeting took place. I was invited to celibrate our first contact with some drinks and a dinner. All took place in the Bilderberg Park hotel in Rotterdam, where the family would spend the night. We talked a lot that evening and decided to continue the exchange the next day after enjoying a good night sleep.

Bilderberg Parkhotel te Rotterdam.
Bilderberg Parkhotel at the city of Rotterdam.

De volgende dag hadden we afgesproken om in het Delta Hotel te Vlaardingen de lunch te gebruiken. De familie genoot van het mooie uitzicht en de activiteiten op de "Nieuwe Waterweg" !
The next day we met at the Delta hotel in Vlaardingen where we enjoyed a lovely lunch while taking in the views and activities of the "Nieuwe Waterweg" !

Delta Hotel te Vlaardingen.
Delta Hotel at the city of Vlaardingen.

Na de lunch reden we naar Verpleeghuis "Het Zonnehuis" waar mijn moeder sinds 2 jaar verblijft. Moeder had er zich al uitermate op verheugd kennis te maken met nazaten van haar familie van moeders kant (zie mijn stamboom). Na het officiele gedeelte qua kennismaking en overhandigen van cadeautjes begaven wij ons al gauw naar de brasserie om wat te gaan drinken. Jeanine, Junko en Vincent knoopten een gesprek aan met moeders, terwijl ik met Sofietje nog een cadeautje uitzocht in het winkeltje van het Zonnehuis. Vincent hield zich tevens bezig met filmen en belandde met Sofie in de grote tuin. Daar zich in de tuin ook een kleine weide met geiten, bokken, kippen en konijnen bevond, was Sofie al gauw in haar element ! Rond de klok van vieren namen we afscheid van moeders en besloten we naar Maassluis te rijden om te kijken of het ouderlijk huis van Jeanine en Vincent er nog stond.
After lunch we drove to the nursing home "The Sunhouse" where my mother has been for two years already. Mother was extremely glad about meeting with descendants of her mother's side of the family (see my family tree). After the official part of introduction, getting acquainted and handing over some presents, we went to the canteen to drink something. While Jeanine, Junko and Vincent chatted with my mother, Sofie and I went to the nursing home shop in search for a present for me to buy her. Vincent, busy filming, ended up with Sofie in the garden, where they found a small meadow with sheep , goats, chickens and rabbits. Sofie was elated ! At about four o'clock we said good-bye to my mother and decided to drive to the town of Maassluis and have a look if the parental house of Jeanine and Vincent still was there.

Bezoek aan mijn moeder in zorgcentrum "Het Zonnehuis" te Vlaardingen.
Visit at my mother in nursing home "The Sunhouse" at the city of Vlaardingen.

In Maassluis aangekomen moesten we vaststellen, dat het huis er nog in volle glorie stond. We zijn uit de auto gestapt om het huis nog eens van dichtbij te bekijken. Daarbij gingen we waarschijnlijk wat opzichtig te werk, zodat de deur van de woning open ging en de huidige bewoners vroegen wat we zochten. Na enige uitleg bevestigden zij, dat er in het huis ooit een echtpaar met kinderenuit Ned. IndiŽ had gewoond. Hiermee was de circel rond en Jeanine en Vincent een ervaring rijker !
Arriving there we concluded, that the house still was there in full splendour. We got out of the car to have a closer look at it. Apparently our viewing of the site caused some curiosity as the door of the house opened and the occupants asked what we were searching for. After some explanation they confirmed a couple from Ned. IndiŽ (Indonesia) had lived there. With this the circle was closed and Jeanine and Vincent an experience richer !

Tevens was het tijd geworden om afscheid van elkaar te nemen met het plan om e.e.a. op een ander tijdstip voort te zetten. Ik werd uitgenodigd om zeker nog eens naar Rotselaar te rijden en t.z.t. ooit naar de States te komen. Vincent, Junko en Sofie rezen af naar BelgiŽ en ik reed met Jeanine naar Rotterdam CS, om haar op de trein te zetten op doorreis naar een vriendin in Amsterdam. Ik zal dit bezoek niet gauw vergeten en heb tot op de dag van vandaag nog zeer veel contact met Vincent en geregeld contact met Jeanine !!
In the meantime the moment had come to say goodbye to eachother with the intention to continue this meeting another time. I was invited to come and visit the village of Rotselaar Belgium and to go to the States sometimes. Vincent, Junko and Sofie drove to Belgium and I drove with Jeanine to the city of Rotterdam (Central Station) to put her on the train on her way to a friend in the city of Amsterdam. I will never forget this visit and have a lot of contact with Vincent and regular contact with Jeanine !!

Mijn 2e contact met Vincent, echtgenote Junko en dochter Sofie Ayase.(2007)
My 2th contact with Vincent, his wife Junko and daughter Sofie Ayase.(2007)

Mijn 3e contact met Vincent, Junko, Sofie Ayase en Jeanine en echtgenoot Ron Vaerewijck.(2008)
My 3th contact with Vincent, Junko, Sofie Ayase and Jeanine and husband Ron Vaerewijck.(2008)