1920 t/m 2009

1920-1921.
1920-1921.

In 1920 voeren Charles Bastiaan Kortleven-1900 en zijn broer Frans-1897 op het zelfde schip de "Vardula" naar New York. De Vardula was een transportschip welke was ingezet op de Noord Atlantische route. Charles bleef in de States en Frans maakte nog een reis in 1921 om waarschijnlijk zijn broertje op te zoeken. Frans voer toen op de ss. Rotterdam.
In 1920 Charles Bastian Kortleven-1900 and his brother Frans-1897 were sailing on the same vessel "Vardula" to New York. The Vardula was a transport vessel on the North Atlantic route. Charles stayed in The States and Frans made another trip in 1921 probibly to visit his younger brother. Frans was sailing on the "ss. Rotterdam".


Frans 1897-1965.


Frans en Charles 1920 "Vardula".


Frans 1921 "ss. Rotterdam".

1948.
1948.

In 1948 bezocht Cornelis Kortleven-1925 zijn oom Charles Bastiaan Kortleven-1900 en zijn vriendin Margaret Kelly Brownbill. Charles was in 1943 onofficieel gescheiden van zijn echtgenote Mary Jane Lynch. Charles kinderen John Charles, Patrick Philip, Mary Jane en Kathleen Margaret waren toen resp. 21, 20, 19 en 10 jaar oud. Oudste zoon John Charles was net getrouwd met Helen Florence Riehl en hun eerste dochter Maureen was net geboren.
In 1948 Cornelis Kortleven-1925 visits his uncle Charles Bastian Kortleven-1900 and his girlfriend Margaret Kelly Brownbill. Charles was unofficial divorced from his wife Mary Jane Lynch. Charles kids John Charles, Patrick Philip, Mary Jane and Kathleen Margaret were then 21, 20, 19 and 10 years old. Eldest son John Charles was just married with Helen Florence Riehl and their first daughter Maureen was just born.

1953.
1953.

In 1953 bezocht John Charles Kortleven-1927 vanuit de States zijn familie in Holland. Op 30-11-1953 vloog hij terug naar New York.
In 1953 John Charles Kortleven-1927 visits from out The States his family in Holland. On the 30-11-1953 he flies back to New York.

1964.
1964.

In 1964 bezocht Aad Kortleven-1941 zijn oom John Charles-1927 en zijn kinderen in de States. De kinderen waren toen Maureen-1948, Charles John-1952, Eileen Marie-1954, Adrianna Joanna-1955, James Michael-1961 en Valerie-1962.
In 1964 Ed Kortleven-1941 visits his uncle John Charles-1927 and his children in The States. The children then were Maureen-1948, Charles John-1952, Eileen Marie-1954, Adrianna Joanna-1955, James Michael-1961 and Valerie-1962.

1997.
1997.

In 1997 bezocht Maureen Kortleven-1948 vanuit de States de fam. Cornelis Kortleven-1925. Het was op de 38e verjaardag van Jacqueline Kortleven-1959, dochter van Cornelis-1925.
In 1997 Maureen Kortleven-1948 visits from out the States the fam. Cornelis Kortleven-1925. It was on the 38th birthday of Jacqueline Kortleven-1959, daughter of Cornelis-1925.

2007.
2007.

Sue Rugala-Kortleven ontmoette Jeanine Vaerewyck-Kortleven-1942, haar echtgenoot Ronald en broer Vincent Kortleven-1947 met echtgenote Junko en dochter Sofie. Onder rechts 1e foto: Sofie en moeder Junko. Vincent schiet de foto's !
Sue Rugala-Kortleven met Jeanine Vaerewyck-Kortleven-1942, her husband Ronald and brother Vincent Kortleven-1947 with wife Junko and daughter Sofie. Under to the right 1th picture: Sofie and mother Junko. Vincent shoots the pictures !


Ronald, Sue and Jeanine.

2008.
2008.

Joyce van Haperen, dochter van Rita van Haperen-Kortleven-1953, bezocht met haar echtgenoot Erwin Jongbloed tante Maureen in New York. Tevens een ontmoeting met Maureens zoon Johnny.
Joyce van Haperen, daughter of Rita van Haperen-Kortleven-1953, visits with her husband Erwin Jongbloed aunt Maureen in New York. Also a meeting with Maureens son Johnny.

2009.
2009.

Wouter, zoon van Corrie Kortleven-1957, bezocht met zijn vriendin Hannah zijn tante Maureen in New York.
Wouter, son of Corrie Kortleven-1957, visits with his girlfriend Hannah his aunt Maureen in New York.

2009.
2009.

Van 7 t/m 17 augustus bezocht Maureen Kortleven vanuit de States haar familie en vrienden in Holland.
From the 7th till 17th of august Maureen Kortleven visited from out of the States her family and friends in Holland.


Jacqueline en Maureen.


Maureen en ik.


Maureen, moeder en ik.


Tante Nel en Maureen.


Aad en Maureen.


Ruud, Sofia, Ronald, Zoe en Maureen.


Maureen, Jacqueline en Charles.


Maureen, Henk en Gerry.


Inge, Maureen en Bas.


Gratia, Maureen en Aat.


Maureen en ik.


Cok en ik.


Wouter, Hannah, Maureen, Boy, Corrie en Rob.


Corrie en Maureen.


Maureen.


The old HAL building, now Hotel New York, Rotterdam.