N.B. Deze website werkt het best onder "Windows Internet Explorer" of "Google".
Als u "Google-Chrome" gebruikt dan werkt o.a. de paswoord-beveiliging voor diverse documenten niet meer.
E.e.a. als gevolg van een eigen ingebouwde pdf-reader in "Google-Chrome" !!


.

Stamboom / Family tree , update 43 , laatste update dd. 30-12-2011.

"Kortleven"

klik op /click on :

respectievelijk : Gen. XVI t/m VII / Gen. VI t/m V / Gen. IV t/m I.

Bij het niet kunnen openen van de pdf-file(s), download de reader (klik op):

De op deze site aangeboden persoonsgegevens uit de stamboom zijn bedoeld voor genealogische of familiaire doeleinden. De delen 1 en 2 bevatten geen informatie die een aantasting kunnen zijn voor de persoonlijke levenssfeer. Alle gegevens komen uit openbare bestanden of zijn afkomstig van familieleden die hun toestemming hebben verleend om deze gegevens te publiceren. Bij gebruik van stamboomfile deel 3 is de "Wet Bescherming Persoonsgegevens" van toepassing. Dit deel is dan ook beveiligd en moet met een paswoord worden geopend.
According to Law Protection Personal Data you need a password to open part 3 of the Family tree.
Bent u geinteresseerd, dan ontvang ik graag een mailtje.
If you're interested, I like to get a mail.


Tot de volgende keer ! Till the next time !