Belangrijkste vermeldingen van tussentijds nieuws over de Stamboom Westerdijk.

Ik hou me altijd aanbevolen voor informatie of foto's voor de stamboom !!

De belangrijkste vermeldingen blijven staan, maar de restvermeldingen komen na een
nieuwe update te vervallen omdat zij dan in de stamboom zijn opgenomen.

.

16-04-2014
Update 20 is verschenen op mijn gen-homepage Westerdijk !!

april 2014
Nieuw gevonden:
Amsterdamse Persoonskaart van :
Willem Corstiaan Westerdijk-1912 en echtgenote Elisabeth Petronella van Leeuwen-1912. Hiermee komt aan het licht dat het echtpaar 2x in het huwelijk trad. Een echtscheiding tussen deze huwelijken vond plaats in 1944. Ook zijn meer woonplaatsen en adressen bekend geworden.
Bron : Archief Amsterdam.

maart 2014
Nieuw gevonden:
Jan Willemsz. Westerdijk, later gehuwd (1672) met Annetgen Eeuwouts van der Linden, ging op 1 mei 1670 in ondertrouw met Aegje Cornelisdr. Boon. Mogelijk was Aegje dus al voor of in 1672 overleden.
Getuige van Jan was oom Jan Huijghensz. Oversluijsen (moeders broer).
Bron : FamilySearch Beta.

februari 2014
Nieuw gevonden:
Ongedoopt kind van Klaas Willemsz. Westerdijk-1762 en Johanna Boon, begraven op 13 maart 1795.
Bron : FamilySearch Beta.

februari 2014
Nieuw gevonden:
Het wordt enigszins duidelijk dat enkele zeevarende Westerdijken een link hadden met de plaats 'Warder' aan de Zuiderzee.
E.e.a. gezien uit het oogpunt van "ligging van schip in de nabijheid" en "doopgetuige".
Bron : FamilySearch Beta.

februari 2014
Nieuw gevonden:
Eerste echtgenoot van Maria (Maartje) Westerdijk: Adriaen Quacq. Zij gingen op 2 augustus 1665 in ondertrouw te Vlaardingen met attestatie van Amsterdam op 1 augustus. Adriaen kwam ook van Vlaardingen, maar beiden waren woonachtig te Amsterdam.
Bron : FamilySearch Beta.

november 2013
Nieuw verkregen:
Persoonskaarten van :
Maria Westerdijk-1903 en Kornelis de Ligt, Josephine Westerdijk-1905 en Marinus de Vogel, Jacoba Josephine Westerdijk-1939 en Gilles van Dam, Wilhelmina Kohaut (Westerdijk)-1900 en Carolus Mannesse, Maria Westerdijk-1903 en Gerardus Wiringa, Hendrika Liduina Geerders-1935 en J.M.F. Westerdijk, Maria Johanna Westerdijk-1919 en Martinus Everaers.
Bron : CBG (Centraal Bureau voor Genealogie).

augustus 2013
Nieuw gevonden:
Het graf van Jan Westerdijk 1702-1768 in de Eilandskerk te Amsterdam werd samen met andere aldaar begravenen op 12 september 1854 geruimd. De resten werden overgebracht naar het Oostervak no. 121. Het ontruimde graf werd direct op 12 september 1854 weer in gebruik genomen. Er is geen vermelding gemaakt van de stoffelijke resten in de documentatie van Oostervak no.121.
Bron : DTB Amsterdam via FamilySearch.

augustus 2013
Nieuw gevonden:
De Sontrollen van Willem Jansz. Westerdijk 1673-1726 en Fop Westerdijk 1715-1767.
De afbeeldingen van de omschrijvingen uit de Sontregisters worden in de stamboom opgenomen.
Bron : Sontrollen.

juli 2013
Nieuw gevonden:
Nog een bewijs van het bezit betreffende 2 huizen van oudste voorvader Jan Stoffelsz.:
Jan woonde eerst in het Swarteveld Westzijde, een tuinengebied met een soort van tuinhuizen. Mogelijk deed Jan aan het verbouwen van......(e.e.a. onder voorbehoud). Op 9 oktober 1590 kocht Jan zijn huis aan de Cortendijck Westzijde, zie de stamboom. Pas in 1668, 2 jaar na Jans overlijden, werd het huis aan het Swartevelt verkocht (zie stamboom).
Het bewijs qua uitrusting Brantgeweer, zie onder.
Bron : Ons Voorgeslacht.

juli 2013
Nieuw gevonden:
Marinus Westerdijk-1900, gehuwd met v. Zwieten:
Bron : KB (Koninklijke Bibliotheek).

juli 2013
Nieuw verkregen:
Persoonskaarten van :
Ottokar Westerdijk-1910 en Jacoba Sonneveld, Jan Westerdijk-1907 en Cornelia Groen, Marinus de Vogel-1907 en Josephine Westerdijk, Gerardus Franciscus Wiringa-1900 en Maria Westerdijk, Carolus Marinus Mannesse-1896 en Wilhelmina Kohaut (Westerdijk), Kornelis de Ligt-1896 en Maria Westerdijk, Petronella Westerdijk-1898 en Pieter Hoogerwerf, Maartje Westerdijk-1863 en Nicolaas Johannes van Dijk, Elisabeth Cornelia Westerdijk-1883 en Cornelis den Hartog, Gerrit Westerdijk-1880 en Josephine Kohaut, Jakob Westerdijk-1876 en Margaretha Cornelia de Haan, Johanna Westerdijk-1870 en Theodorus Willem Henneveld en Gerrit Westerdijk-1913 en Ella Anna Ecker.
Bron : CBG (Centraal Bureau voor Genealogie).

juli 2013
Nieuw gevonden:
Naamsverandering Josephine Westerdijk-1905.
Bron : De Nederlandsche Leeuw.

juni 2013
Nieuw gevonden:
Willem Westerdijk-1898 candidaat in 1935 (kiesvereniging Pro Patria).
Bron : De Banier.

juni 2013
Nieuws Stadsarchief Schiedam:
Resultaat opdracht aan stadsarchief: Doop overige 5 kinderen (van de 7) van Willem Jansz. Westerdijk-1673 en Neeltje Joostdr. Ridderus:
Maartie Westerdijk, gedoopt (NH) op 06-02-1701 te Schiedam.
Hillegond Westerdijk, gedoopt (NH) op 18-03-1705 te Schiedam.
Susanna Westerdijk, gedoopt (NH) op 25-02-1708 te Schiedam.
Pieter Westerdijk, gedoopt (NH) op 22-06-1710 te Schiedam.
Willem Westerdijk, gedoopt (NH) op 03-12-1713 te Schiedam.
Het echtpaar is na het huwelijk in Schiedam blijven wonen. Opmerkelijk is wel dat 2 kinderen Jan-1702 en Ariaentje-1706, reeds vermeld in de stamboom, in Vlaardingen zijn gedoopt.
Neeltje Joostdr. Ridderus liet zich 2 jaar na het huwelijk in 1701 dopen te Schiedam, e.e.a. na belijdenis Mennonieten !! Willem Westerdijk zal dit niet gedaan hebben gezien de doop van alle kinderen.....Nederlands Hervormd.
Wat betreft de sterfte in die tijd: Voor 1800 was er sprake van een lage levensverwachting, hoge kindersterfte en infectieziekten met fatale afloop. Ziekten als pest, pokken, tyfus, dysenterie, malaria en tuberculose maakten veel slachtoffers. De seizoenen, de plek waar mensen woonden, maar ook verschillen tussen rangen en standen waren van invloed op de sterfte. De zeer lage levensverwachting was in slechte tijden lager dan 35 jaar, in betere tijden zo'n 40 jaar. Dit kwam vrijwel geheel door de hoge kindersterfte.
Bron : Stadsarchief Schiedam.

juni 2013
Nieuw gevonden:
Huibertus Boogaars, echtgenoot van Johanna Westerdijk-1861, zal na 1920 niet zolang in Leiden hebben gewerkt als huisbewaarder in het "Koninklijk Militair Invaliedenhuis". Hij werd met tbc opgenomen in sanatorium "Oranje Nassau's Oord" te Wageningen. Half augustus 1923 nam hij zijn intrek in het naast gelegen Renkum, alwaar hij in 1926 is overleden. Het laatste feit was reeds bekend.

juni 2013
Nieuw gevonden:
Huibertus Boogaars, echtgenoot van Johanna Westerdijk-1861, had toch geen zoon uit een eerdere relatie !!
Op Huibs Militie-kaart uit 1881 staat: broederdienst (doorgehaald) en e(nigste) zoon.
Oudere broer Carel Philip Boogaars overleed in 1880 tijdens zijn dienstplicht te 'Garnizoensplaats' Haarlem, Militair Hospitaal in de Kinderhuisstraat 2.
Op de Bevolkings Register-kaart uit Amsterdam staat aangegeven dat Huib weduwnaar was, e.e.a. om reden dat de kaart in 1920 bijgewerkt is, toen was echtgenote Johanna Westerdijk reeds overleden.

juni 2013
Nieuws Stadsarchief Amsterdam:
Johanna Westerdijk-1861 is in december 1918 te Amsterdam overleden, 57 jaar + 1 dag oud.
Uit het Bevolkingsregister blijkt dat Johanna en haar echtgenoot Huib Boogaars zich reeds op 6 april 1900 te Amsterdam vestigden, Heerengracht 430 (inwonend). Het echtpaar woonde tot aan Johanna's overlijden nog op 10 andere adressen. Zo ook betrokken zij laatst de kroeg op de Noordermarkt 27, maar pas in 1915 !!
Voordien was Huib broodbezorger te Amsterdam. Vier jaar later woonde Huib in de J. v.d. Heijdenstraat 105 (inwonend) en bezat de kroeg dus niet meer.
Huib vertrok op 6 september 1920 naar Leiden, alwaar hij huisbewaarder werd van het Koninklijk Militair Invalidenhuis. De details zijn later in de stamboom terug te vinden. Hoe lang Huib in Leiden heeft gewerkt is nog niet bekend, maar duikt in 1923 te Renkum op (kwam van Wageningen), alwaar hij is overleden. Het laatste feit was reeds bekend.
Blijft een raadsel: Huib en Johanna huwden dus op 33 jarige leeftijd te Rotterdam. Volgens het militieregister had Huib reeds op jonge leeftijd een zoon....niks van te vinden. Nu blijkt dat, uit het Bevolkingsregister te Amsterdam, Huib wel degelijk weduwnaar was alvorens hij Johanna huwde. E.e.a. aangegeven door een simpele "W" in de kolom 'Burgerlijke Staat, tijdens de inschrijving'(te Amsterdam). Van enig voorgaand huwelijk is (nog) niets te vinden.
Bron : Stadsarchief Amsterdam.

mei 2013
Nieuw verkregen:
Foto van Johanna Westerdijk 1893-1974 (dochter van Matthijs Westerdijk-1855 en Johanna van der Windt-1854), gehuwd met Arie Abraham Riedijk 1892-1969.
Bron : H. Westerdijk'41.

mei 2013
Nieuw gevonden Schiedam:
De overlijdensdata van Willem Jansz. Westerdijk-1673 en echtgenote Neeltje Joostdr-16.. zijn niet juist in de stamboom vermeld. Willem en Neeltje zijn resp. 28-12-1750 en 26-04-1754 overleden te Schiedam, wo. Nieuwwerk.
Het "Nieuwwerk" lag in het verlengde tussen de Tuinlaan en de toen nog niet aangelegde Lange Nieuwstraat (vanaf 1766 park de Plantage).

De kinderen, geboren te Schiedam en vermeld in de stamboom, zijn juist....maar....er is nog een zoon Willem geboren.
Hij overleed als baby of kind op 16-01-1714 te Schiedam.
De overlijdensdata van de overige genoemde kinderen, geboren te Schiedam, in de stamboom:
Hillegond(e) (Hillegont): ovl. 28-03-1750, vrijster/ongehuwd, wo. Nieuwwerk, Schiedam.
Pieter: ovl. 26-06-1750, vrijer/ongehuwd, wo. Nieuwwerk, Schiedam.
Marijtje (Maertge): ovl. 19-04-1752, vrijster/ongehuwd, wo. Nieuwwerk, Schiedam.
Suzanna-1718 (Susanna): ovl. 10-06-1744, gehuwd met Simon Molenbroek, wo. Dam, Schiedam.

Jammergenoeg zijn de geboortedata van de bovenstaande kinderen, uitgezonderd Suzanna, niet voorhanden in de digitale database van Schiedam.

De achternaam van moeder Neeltje Joostdr. werd in de Archieven vermeld als Rederus, maar moet zijn Ridderus.

Conclusie: van deze tak zijn geen verdere nazaten-Westerdijk, behalve Neeltje Westerdijk-1743 (geb. Amsterdam) van oudste zoon Jan Westerdijk-1702 geboren te Vlaardingen. Er is geen verdere wetenschap over Neeltje, uitgezonderd haar doopakte. Of er verder nog broertjes of zusjes van Neeltje geboren zijn is niet bekend.
Bron : FamilySearch Beta.

april 2013
Nieuw gevonden:
Krantenbericht h.w. betreffende Machiel Westerdijk 1896-1979.
Bron : .... Krant.


1914.

april 2013
Nieuw verkregen:
Foto van Jan Westerdijk 1886-1905, zoon van Matthijs Westerdijk-1855 en Johanna van der Windt-1854.
Bron : J. de Groot & M. Storm via H. Westerdijk'41.

april 2013
Nieuw verkregen:
Foto van Kornelia Westerdijk 1882-1919, dochter van Matthijs Westerdijk-1855 en Johanna van der Windt-1854.
Bron : J. de Groot & M. Storm via H. Westerdijk'41.

april 2013
Nieuw gevonden:
De huwelijks-afkondigingen (otr.) van achtereenvolgens:


Willem Jansz. van Westerdijck-ca.1605 in 1632 en kinderen:


Sijmon Willemsz. Westerdijk in 1668.


Huigh Willemsz. Westerdijk in 1670.


Johannes Willemsz. Westerdijk in 1672.


Maartje Willemsdr. Westerdijk in 1673.


Pieter Willemsz. Westerdijk in 1680.


Bron : FamilySearch Beta.

april 2013
Nieuw gevonden:
Grafsteen van o.a. Margaretha Westerdijk 1973-1947, toen weduwe van Maarten Struijs 1872-1929.
Bron : Begraafplaats Emous Vlaardingen.

februari 2013
Nieuw gevonden:
Er is door het Lidmatenregister Ned. Hervormde (Gereformeerde) Kerk 1784-1886 te Vlaardingen
iets meer bekend over Neeltje Jansdr. Westerdijk-1791.
Neeltje werd op 54 jarige leeftijd in maart 1846 als lidmaat aangenomen.
Verder zou zij gehuwd zijn met ene "van den Berg" en vertrok h.w. in 1854 naar Schiedam.
Neeltje komt ook voor in het Vlaardings Weesboek 1796-1846, archief 03-06, inv.nr. OAV-281
blz. 32.
Bron : Onderdeel van FamilySearch.
Bron : Archief Vlaardingen.

februari 2013
Nieuw gevonden:
Lidmatenregister Ned. Hervormde (Gereformeerde) Kerk 1784-1886 te Vlaardingen.
Zo'n 30 Westerdijken komen in dit register voor.
Bron : Onderdeel van FamilySearch.

februari 2013
Nieuw verkregen:
Foto van Hendrik van Hoogteijlingen 1877-1957, echtgenoot van Maria Westerdijk 1880-1951.
Bron : C. Schipper.

januari 2013
Nieuw gevonden:
Krantenbericht (31-01-1829) vorderings- en verschuldigingseis nalatenschap Clazina Westerdijk-1762, toen weduwe van Pieter Sprenkhuizen 1751-1828.
Bron : KB (Koninklijke Bibliotheek).

januari 2013
Nieuw verkregen:
Jonge foto van Martinus Westerdijk 1884-1959, de schoenmaker.
Bron : Marlies Jongejan.

januari 2013
Nieuw gevonden:
Huibertus Boogaars-1861, echtgenoot van mijn opa's hafzus Johanna Westerdijk-1861, werd bij zijn keuring voor militaire dienst afgekeurd. Hij had een zoon !! E.e.a. op 20-jarige leeftijd.
We spreken dan over het jaar 1881, terwijl Huibertus pas in 1894 met Johanna Westerdijk in het huwelijk trad.
Het beroep van Huibertus bij zijn keuring was koetsier, ook een nieuw gegeven.
Tot op heden heb ik nog niets van een mogelijke zoon gevonden, verder onderzoek volgt.
Huibertus was klein, 1,584 m, e.e.a. was al te zien op de kroeg-foto uit Amsterdam.
Bron : Militie Registers.

januari 2013
Nieuw gevonden:
Keuringsgegevens van: Jakob Westerdijk-1876, Gerrit Westerdijk-1880 en aangetrouwde Cornelis den Hartog-1882.
Bron : Militie Registers.

28-12-2012
Update 19 is verschenen op mijn gen-homepage Westerdijk !!

december 2012
Nieuw gevonden:
Simon Westerdijk-1877 is op 19 oktober 1943 te Vlaardingen overleden.
Echtgenote Johanna Kornelis van der Velden-1881 is op 13 juni 1964 te Vlaardingen overleden.
Beiden zijn begraven op Begraafplaats Emous. Tevens is schoondochter Jansje Westerdijk-Goos in dit graf bijgezet.
Bron : Begraafplaats Emous Vlaardingen.

november 2012
Nieuw verkregen:
Foto's van diverse Westerdijken en aangetrouwden.
Bron : Aat Moerman-Westerdijk en dochter Irene.

november 2012
Nieuw gevonden:
Mogelijk een broer van Willem Jansz. Westerdijk-ca.1605 : Huijgh Jansz. Westerdijk (jonge Dickert) !!
Bron : Rechtelijk Archief Zouteveen, inv.nr.16, 1591-1597.

november 2012
Nieuw gevonden:
Dirck Jansz. Westerdijk-ca.1675 voer waarschijnlijk evenals zijn broer Willem op de koopvaardij, e.e.a. vanuit Amsterdam.
Bron : Zeebrieven.

november 2012
Verwijderd:
Alle persoons- en gezinskaarten.
De gegevens van deze kaarten zijn in de stamboom opgenomen.
Bron : zelf.

november 2012
Nieuw gevonden:
De geplaatste Westerdijk(en) in de stamboom komend uit Naaldwijk is familie !!!
Na uitvoerig onderzoek naar plaatsen van herkomst van ouders (aangetrouwden) en doopgetuigen van de reeds bekende familie is komen vast te staan, dat Naaldwijk ook een vestigingsplaats was der Westerdijken.
Er zijn behoorlijk wat plaatsen die een rol speelden in de vroegste familie zoals er zijn: Maasland, Naaldwijk, Sant-Ambacht ('s Gravezande), 't Woudt, Schipluiden, de Lier, Pijnacker, maar ook Delft, Overschie, Zouteveen, Vlaardinger-Ambacht, Schiedam, Rotterdam, etc.
Bron : div. Archieven.

oktober 2012
Nieuw geplaatst:
Exacte geboorte-, doop-, huwelijk-, overlijden- en begrafenis data, tevens van aangetrouwden !
Exacte gegevens van doopgetuigen tot ca. 1811 !
Zoveel mogelijk ouders van aangetrouwden, inclusief hun data en plaatsen van herkomst !
Bron : div. Archieven en een vorige stamboom (Verloop/Westerdijk).

oktober 2012
Nieuw gevonden:
Dood-Register Extracten van Arij Westerdijk 1724-1805 en Maartje van Letten 1725-1791.
Doop-Register Extract-1763 van dochter Clasijntje Westerdijk 1762-1829.
Bevolkings Register van Clasijntje Westerdijk 1762-1829 en Pieter Sprenkhuizen 1752-1828 (periode 1825-1829).
Pieter was beddenverhuurder en woonde wijk 5 nr. 382 te Delft.
Bron : Archief Delft.

oktober 2012
Nieuw gevonden:
Abraham Westerdijk-1866 was zeker 50 jaar lid van de Horeca Vereniging.
Bron : Archief Vlaardingen.

oktober 2012
Nieuw gevonden:
Jan Westerdijk-1757 voer zeker op Avontuur, plaats te Zuid Afrika (de Kaap).
Bron : KB, Koninklijke Bibliotheek.

oktober 2012
Nieuw gevonden:
Gezinskaart Hendrik Westerdijk-1905 en Cornelia Johanna Paalvast-1906, Mijdrecht.
Bron : Vecht en Venen, RHC.

september 2012
Grote vondst:
Oudste voorvader Jan Stoffelszoon kwam van Maasland !!!!
Jan zal in ca. 1565 zijn geboren en trad in 1589 te Delft in het huwelijk met Maritge Willems.
Maritge Willems was afkomstig van Vlaardingen. Jan en Maritge hebben zich dus na het huwelijk definitief te Vlaardingen gevestigd.
Bron : Archief Delft.

september 2012
Nieuw gevonden:
De naam Westerdijk is eerder ontstaan dan in de stamboom is vermeld.
De achternaam zal ergens tussen 1600 en 1632 zijn ontstaan/aangenomen.
Jan Willemsz. werd bij zijn huwelijk in 1632 vermeld als: "Jan Willemsz. van Westerdijck".
Bron : Ons Voorgeslacht.

september 2012
Nieuw gevonden:
Graven Westerdijk en aangetrouwden, e.e.a. op Begraafplaats Emous.
Voorlopig zijn er 4 graven Westerdijk gedigitaliseerd en grafstenen op de gevoelige plaat vastgelegd.
Er is helaas veel geruimd op Begraafplaats Emous. Het tot nu toe oudst bekende graf Westerdijk was een familiegraf. O.a. is daar in 1883 Leendert Westerdijk-1798 begraven. Wie er verder in dit graf begraven zijn is niet bekend, zij werden eerder begraven, mogelijk al vrij direct na het in gebruik nemen van de begraafplaats in 1829. Dit graf was een der oudste op Begraafplaats Emous en was uitgegeven voor 30 jaar en voorlopig 3 personen. Helaas verdween het graf door het later gemaakte pad door de Oostzijde van de begraafplaats, direct bij binnenkomst.
Bron : Begraafplaats Emous Vlaardingen en Wout den Breems.


De situatie in 2012: De graven 19 en 20, links daarvan lag het graf 18 van Leendert Westerdijk 1798-1883, sedert
lange tijd door het pad verdwenen. De mogelijkheid dat het graf onder het pad niet is geruimd, is aanwezig !

augustus 2012
Johanna Westerdijk-1861 en echtgenoot Huibertus Boogaars-1861.
Nieuw gevonden:
Huib was in 1900 portier van het Sophia Kinderziekenhuis Westersingel 12 te Rotterdam. In 1903 is hij zeker schildersknecht wo. Groenelaan 8 en zeker in 1912 en 1913 bootwerker wo. Cronjestraat 53a.
Het echtpaar verhuisde dus pas na 1913 naar Amsterdam, alwaar Huib kroegbaas werd.
Bron : Adresboeken van Rotterdam.

augustus 2012
Nieuw gevonden/gekregen:
Vele foto's van diverse Westerdijken en aangetrouwden.
Bron : Diverse, Jacqueline Hermans-Westerdijk en Monique Koolhof-Westerdijk.

augustus 2012
Nieuw gevonden:
Zeker 3 kinderen van Willem Jansz. Westerdijk-1673 en Neeltje Joostdr. Ridderus.
Deze 3 kinderen, Hillegont, Pieter en Maartgen werden te Schiedam geboren ergens tussen 1702 en 1718. Er zullen hoogstwaarschijnlijk nog meer kinderen geboren zijn, deze zijn tot op heden niet bekend.
Bron : Not. Archief Schiedam.

13-08-2012
Update 18 is verschenen op mijn gen-homepage Westerdijk !!

juli-augustus 2012
Nieuw gevonden:
Fotoplaatjes, nieuwe en recentere pasfoto's.
Bron : Diverse websites.

juli-augustus 2012
Nieuw gevonden:
Leendert Westerdijk-1798 was in november 1848 kiesgerechtigde der Gemeente Vlaardingen.
Bron : Oude couranten.

maart-juni 2012
Nieuw gevonden:
Ondertrouwakte van Jan Westerdijk en Maria Brouwer, resp. 38 en 22 jaar oud, Amsterdam 16-06-1740.
Tegelijkertijd is hierdoor duidelijk dat Jan niet in 1709 is geboren, maar op 3 maart gedoopt te Vlaardingen.
Hoogstwaarschijnlijk is dus 1702 het geboortejaar van Jan en 1718 het geboortejaar van Maria.
Maria is dan ook ouder geworden dan "ruim 74" zoals in de overlijdensadvertentie van 1795 staat vermeld. Maria Brouwer werd dus ruim 77 jaar oud.
Bron : Archief Amsterdam.

maart 2012
Nieuw gevonden:
Veel informatie van een 20-tal persoons/gezinskaarten Westerdijk, wonend of tijdelijk wonend te Rotterdam.
Bron : Archief Rotterdam.

maart 2012
Nieuw gevonden:
Joris Westerdijk 1838-1873 voer op de hoeker "de Verwisseling"....reeds bekend.
"De Verwisseling" werd in 1815 gebouwd door scheepswerf S. van Gijn.
Van 1866 tot 1873 behoorde de schuit tot "Rederij Van Harwegen en Den Breems".
De schipbreuk op 5 februari 1973 vond plaats ten noorden van Spanje, Kaap Ortegal (Golf van Biscaye).
Bron : "Geschiedenis van de Vlaardingse scheepswerven", Matthijs. A. Sruijs.

maart 2012
Nieuw gevonden:
Matthijs Westerdijk 1855-1938 voer zeker in 1875 op logger "de Vervolging" (Mij. "de Volharding").
Bron : Archief Westland.

maart 2012
Nieuw gevonden:
Jan Westerdijk 1757-1809 voer zeker in 1796 richting Oostzee en naar Portugal (o.a. St. Ubes en Lissabon). In 1797 voer Jan zeker op Londen.
Bron : KB (Koninklijke Bibliotheek krantenbank).

maart 2012
Nieuw gevonden:
Gerrit Westerdijk 1742-1811 voer zeker in 1778 op Frankrijk (o.a. Bordeaux), Noord Ierland (o.a. Newry) en Spanje (o.a. Sevilla).
Bron : KB (Koninklijke Bibliotheek krantenbank).

maart 2012
Nieuw gevonden:
Ary Westerdijk 1724-1805 voer zeker in 1758 op het schip de "Liedewij" en in 1759 op de schepen de "Adriana" en de "Johan", e.e.a. van en naar Londen.
Bron : KB (Koninklijke Bibliotheek krantenbank).

maart 2012
Nieuw gevonden:
Fop Westerdijk 1715-1767 voer zeker in 1759 en 1760 op Frankrijk (o.a. Charante, Rochefort, Seudres, Bordeaux), Engeland (o.a. Bristol), Schotland (o.a. Limerick) en Spanje (o.a. Bilboa-Baskenland).
Bron : KB (Koninklijke Bibliotheek krantenbank).

begin 2012
Nieuw gevonden:
Maria Catharina van Zwieten-1903, echtgenote van Marinus Westerdijk-1900, is op 80 jarige leeftijd in 1984 overleden.
Bron : ......

begin 2012
Nieuw gevonden:
Tweede dochter van J.M.F. Westerdijk-1933 en H.L. Geerders: Carmen Maria-1965 (2 dgn.).
Bron : ......

eind 2011
Nieuw gevonden:
Arij de Heer-1854, echtgenoot van Maria Westerdijk-1853, was schipper op de VL 57. Arij bezat een aantal woningen welke hij in de verhuur had. Arij is op 17 maart 1945 overleden in het Rusthuis der Hervormden, Emmastraat 71.
Bron : J. Tijssen-de Heer.

09-09-2011
Update 17 is verschenen op mijn gen-homepage Westerdijk !!

aug. 2011
Nieuw gevonden:
Hillegond Westerdijk-1649 was gehuwd met Jan Schippers, later Daniel Schoon, etc.
Bron : ORA en ONA Schiedam, Archief Rotterdam.

jul. 2011
Nieuw gevonden:
Johanna Westerdijk-1861 en haar echtgenoot Huibertus Boogaars-1861 bestierden in de jaren'10 een "Tapperij Slijterij" in Amsterdam, Noordermarkt 27. Het pand, nu in een andere gedaante en functie bestaat nog.
Bron : o.a. Beeldbank Amsterdam.

jun. 2011
Nieuw gevonden:
Abraham Westerdijk-1866 voer als 13 jarige jongen op de houten logger VL 102 "Jacobus Henricus" onder schipper Cornelis Baas-1839.
Bron : Kranteninfo Abraham Westerdijk 100 jaar en H. Westerdijk'38.

mei. 2011
Nieuw gevonden:
Simon Willemsz. Westerdijk-1648 en echtgenote Maria Jans Warnaer waren in 1669 erfgenamen van Maria's broer Joris Jansz. Warnaer, ovl. Oost Indie.
Bron : Rechterlijk Archief Vlaardingen 1644-1677, inv. 149 , A. van der Tuijn.

mei. 2011
Nieuw gevonden:
Jan Soffelszn.ca.1580 was na 1610 aangesloten bij het "Brantgeweer".
Bron : Brantgeweer Vlaardingen 1610, inv. 65 , A. van der Tuijn.

mrt. 2011
Nieuw gevonden:
Hans Westerdijk, geboren in 1963, is een adoptiezoon van Bartho Martinus Westerdijk-1921 en Johanna Geelen. Hans had een kinderloze relatie met Pearlita Woesthof. Broertje Bartho-1964 (geen natuurlijk broertje) is tevens een adoptiezoon. Hij huwde in 2000 Bianca Herweijer.
Bron : prive.

mrt. 2011
Nieuw gevonden:
Petra Westerdijk ca. 1966 huwde Edwin Onderdelinden en kreeg 2 kinderen (1990 en 1995).
Er volgde eind jaren 90 een echtscheiding.
Edwin huwde Gisela Croonenborch en er werd nog een zoon-2002 geboren.
Bron : Dig. stamboom Poot.

feb. 2011
Nieuw gevonden:
Margaretha Jakoba Westerdijk geb. 1921 huwde Willem Albertus van Offeren-1920, broodbezorger en later chauffeur-monteur, en kreeg zeker 1 dochter Greet.
Bron : Onderdeel van FamilySearch, eenjaar- en tienjarentafels van Rotterdam en Google.

feb. 2011
Nieuw gevonden:
Maria Johanna Westerdijk geb. 1919 is een dochter van Jacob Westerdijk-1876 en Margaretha Cornelia de Haan-1884. Zij huwde in 1941 Martinus Adrianus Everaers-1920 en kreeg 4 kinderen.
Bron 1 : Onderdeel van FamilySearch, eenjaar- en tienjarentafels van Rotterdam en de dig. Schiedamsche Courant.
Bron 2 : Ronald Everaers.

feb. 2011
Maria Westerdijk-1889 en echtgenoot Willem Marinus Roosekrans-1887.
Nieuw gevonden:
Willem en Maria woonden in 1913 te Den Helder, Nieuwstraat 13. Zij kwamen vanuit Rotterdam.
Eerste kind Maria werd op 19 mei 1913 te Den Helder geboren.
Tweede kind Abraham werd op 16 november 1914 te Vlaardingen geboren.
Willem voer in die tijd (stuurman) op het vrachtschip ss. Atlas (KNSM), zeker nog in 1916.
Bron : Dig. Archief Alkmaar.

feb. 2011
Gerrit Westerdijk-1880 en echtgenote Josephine Kohaut.
Nieuw gevonden:
Nog een zoon Ottokar Westerdijk, in 1937 gehuwd met ene Jacoba Sonneveld.
Dochter Maria-1903 huwde in 1935 ene Gerardus Franciscus Wiringa.
Dochter Josephine-1905 huwde in 1937 ene Marinus de Vogel.
Zoon Jan-1907 huwde in 1939 ene mw. Groen.
Zoon Gerrit-1913 huwde in 1935 ene mw. Ecker.
Zoon Jan-1907 kreeg mogelijk in 1930 een dochter Josephine Westerdijk, welke later erkend werd.
Bron : onderdeel van FamilySearch, eenjaar- en tienjarentafels Rotterdam.

feb. 2011
Elisabeth Cornelia Westerdijk-1883 en echtgenoot Cornelis den Hartog-1883.
Nieuw gevonden:
Vlak voor het huwelijk van Cornelia en Cornelis (05-07-1905) beviel Cornelia op 18 juni van een zoon 'Jan Arie', welke in eerste instantie moeders achternaam kreeg.
Bij het huwelijk werd Jan Arie erkend en kreeg de achternaam 'den Hartog'.
Op 19 november 1906 werd dochter Maria Barbara geboren.
In 1918 vroeg Elisabeth een echtscheiding aan welke op 10 juni van dat delfde jaar plaatsvond. De oorzaak van de scheiding was overspel vanuit Cornelis. Hij huwde 2 jaar later Josina van der Veer.
Bron : onderdeel van FamilySearch, aktes Rotterdam.

feb. 2011
Johanna Westerdijk-1861 en echtgenoot Huibertus Boogaars-1861.
Nieuw gevonden:
Huib was voor zijn huwelijk in 1894 met Johanna ziekenoppasser te Rotterdam.
Zie hier de ontmoeting tussen verpleegster Johanna en ziekenoppasser Huib.
Bron : onderdeel van FamilySearch, huw.akte Rotterdam.

feb. 2011
Gerrit Westerdijk-1880 en echtgenote Josephine Kohaut.
Nieuw gevonden:
Nog twee kinderen, Josephine Westerdijk-1905 en Jan Westerdijk-1907, beiden geboren te Rotterdam.
Dochter Maria-1902 beviel in 1921 van een zoon, Willem "Westerdijk", geb. Westersingel 12, vader niet bekend.
Oudste dochter Wilhelmina-1900 was geen dochter van Gerrit, wel van moeder Josephine en een onbekende man. Wilhelmina kreeg daarom de achternaam van moeder "Kohaut".
Gerrit was zeker in 1901 'bootwerker'.
Bron : Dig. Archief Rotterdam en onderdeel van FamilySearch, tienjarentafels en aktes Rotterdam.

feb. 2011
Johannes Westerdijk-1843 en 1e echtgenote Suzanna Waardenburg.
Nieuw gevonden:
Suzanna is niet te Delfshaven geboren en ook niet in 1843.
Suzanna is op 22 maart 1836 te Oud-Beijerland geboren.
Johannes was tussen schipper en sjouwer ook nog kolenwerker, metselaar en stoker.
Bron : onderdeel van FamilySearch, tienjarentafels en aktes Oud-Beijerland.

feb. 2011
Kornelia Westerdijk-1837 en echtgenoot Helmert Kip-1835.
Nieuw gevonden:
Kornelia is op 1 augustus 1889 te Vlaardingen, Afrol wijk B nr. 157, overleden (53 jr.) .
Helmert Kip werd, na Kornelia's overlijden, mogelijk veroordeeld als landloper en opgenomen in het 2e Gesticht der Rijks Werkinrichtingen te Veenhuizen (Norg), Meidoornlaan 38.
Helmert stierf nog geen jaar later op 24 juli 1890 in de "Strafinrichting" (55 jr.).
Bron : onderdeel van FamilySearch, tienjarentafels en aktes Veenhuizen & Vlaardingen.

feb. 2011
Jacob Metzon-1798, echtgenoot van Neeltje Westerdijk-1806 is in de nacht van 24 op 25 november 1838 verdronken voor de kust van Lissabon. Jacob werd 40 jaar oud.
Nieuw gevonden:
Jacob was gezagvoerder (kapitein) op koopvaardijhoeker "Mars".
Hoogstwaarschijnlijk was de hoeker ingezet als zoutvaarder op Lissabon.
Door een behoorlijke zeestorm nabij de altijd winderige kaap Espichel (ZW Portugal, ten zuiden van Lissabon) raakte het schip aan de grond met het noodlottig gevolg dat het schip geheel uiteen is geslagen en de gehele equipage met gezagvoerder is verdronken. Medio 1843 werd e.e.a. pas in de Burgerlijke Stand opgenomen. Het schip behoorde toe aan Rederij Hoogendijk, Betz en De Willigen (NV Oude Lijnbaan).
Bron : onderdeel van FamilySearch, tienjarentafels en akte Vlaardingen.

feb. 2011
Jacoba (Jaapje) Westerdijk-1790 vertrok in 1815 naar Schiedam.
Nieuw gevonden:
Jaapje woonde voor 1815 bij haar ouders. Inwonend was een broertje van moeder : Kornelis Visser 1760-1824, vrijgezel.
Jaapje is op 3 juli 1819 te Schiedam overleden.
Zij stierf op 29-jarige leeftijd in het St. Jacobs Gasthuis (Hoogstraat), mogelijk was zij daar al in 1815 opgenomen.
In de overlijdensakte van Schiedam staat een fout: Zij zou niet ouder geworden zijn dan 25 jaar. Vlaardings Archief vermeldt: Jaapje werd geboren op 13 juni 1790 !!
Bron : onderdeel van FamilySearch, tienjarentafels en aktes Schiedam & Vlaardingen.

feb. 2011
Jan Westerdijk-1828 is op 18 juni 1853 op zee overleden. Jan werd bijna 25 jaar oud.
Nieuw gevonden:
Zeilend in de Indische Oceaan op 23 graden ZB en 65 graden en 38 minuten ZL, viel matroos Jan om ca. 7 uur s'morgens overboord en verdronk. Het schip waarop Jan voer was het Nederlandse barkschip "de Hoop van Capelle".
Bron : onderdeel van FamilySearch, tienjarentafels en aktes Vlaardingen.

feb. 2011
Gerritje Westerdijk-1818 had voor haar huwelijk in 1841 met Abraham Rooseboom-1816 reeds een kind bij een onbekende man.
Nieuw gevonden:
Dat kind werd op 16-01-1837 geboren als dochter Gerritje en kreeg tevens moeders achternaam.
Dochter Gerritje werd maar 3 weken oud.
Bron : onderdeel van FamilySearch, tienjarentafels en aktes Vlaardingen.

jan. 2011
Arie Westerdijk-1887 was niet eerder gehuwd geweest, wel zijn echtgenote Neeltje Riedijk-1888.
Neeltje was eerder gehuwd-1911 met Kornelis van Rossen-1890, kuiper, en kreeg een zoon Kornelis (Kees).
Bron : onderdeel van FamilySearch en Yolanda Ketting-Westerdijk.

19-01-2011
Update 16 is verschenen op mijn gen-homepage Westerdijk !!

dec. 2010
Clasina Westerdijk 1748-1812 stierf in "la rue Fanguese".
Fanguex staat voor 'modderig' en de straat betreft "de Dayer". De Dayer werd vroeger ook wel Dary of Derri genoemd, e.e.a. naar de grondsoort die ontstaat waar zeeklei op veen rust. (Derrie staat tevens voor 'modderig' of 'vuil').
Bron : mw. E. Verloop, Archief Vlaardingen.

dec. 2010
Pieter Gerritsz. Westerdijk-1713 voer op de hoeker "Het Jongste Kind".
Gerrit Fopsz. Westerdijk-1742 voer ook nog op de hoeker "Vlaarding" en de hoeker "Vrouwe Jacomina". Mogelijk voer hij ook op koopvaardijschip "De Vlaardingen".
Klaas Cornelisz. Westerdijk-1751 voer ook nog op de hoeker "De Twee Anna's".
Bron : Notarieel Archief Vlaardingen.

01-12-2010
Update 15 is verschenen op mijn gen-homepage Westerdijk !!

nov. 2010
Proces arr. Rotterdam betreffende Neeltje Riedijk-1888. E.e.a. in verband met de vermissing/overlijden van haar echtgenoot Arie Westerdijk-1887.
Bron : Dig. KB, Koninklijke Bibliotheek, kranten.

nov. 2010
Meer informatie over Hendrik Westerdijk-1836. Hendrik was van 1865 t/m 1868 kapitein op de schoener-brik "Entreprise". Mogelijk voer hij in 1870 op het schip "Anna Maria".
Bron : Dig. KB, Koninklijke Bibliotheek, kranten.

nov. 2010
Nogmaals binnengekregen: 16 persoonskaarten-Westerdijk met gegevens over: woonadressen, geboortejaren, beroepen, kinderen, overlijdensjaren, huwelijksjaren, huwelijksplaatsen, etc.
Bron : Centraal Bureau voor Genealogie, CBG.

02-11-2010
Update 14 is verschenen op mijn gen-homepage Westerdijk !!

okt. 2010
Hendrik van Hoogteijlingen-1877, echtgenoot van Maria Westerdijk-1880 voer zeker in 1912 op de VL199 "Martha Maria" en in 1920 op vrachtlogger "s-Gravenhage-I".
Bron : Krantenarchief Schiedam en Teun v.d. Zee, Maassluis.

okt. 2010
Matthijs Westerdijk-1915 voer op nog een schip: in 1938 ms. Kota-Radja. Matthijs was olieman/stoker.
Bron : Ancestry.

01-09-2010
Update 13 is verschenen op mijn gen-homepage Westerdijk !!

aug. 2010
George Westerdyke (Gerrit)-1830 stierf in 1913, Bristol Bucks Philadelphia Pennsylvania. Zijn echtgenote Jane B. stierf in 1897 en werd begraven cemetry Mt. Moriah. Dochter Emma-1858 huwde in 1890 Matthew Anderson Mc Farland-1858.
Bron : Ancestry.

aug. 2010
Jacob Westerdijk-1902 was in 1929 een van de redders van de bemanning van een twee-motorig watervliegtuigje van de Franse marine. Jacob voer toen op het ms. Dordrecht.
Bron : Krantenbank KB.

aug. 2010
Johannes Westerdijk-1909 huwde in 1953, na het overlijden van zijn echtgenote Jansje Goos 1913-1951, in Loosdrecht Cornelia Bosson-1918, waar hij in 1985 van scheidde. Of uit deze relatie nog kinderen zijn geboren is niet bekend.
Bron : NGV.

aug. 2010
Maartje Westerdijk-1795, gehuwd met Cornelis van der Pot, was op 03-11-1847 niet bij machte "uit hoofde van verstandsverbijstering buiten staat (substitutio quasi-pupillaris-zwakte van geest/waanzinnig)" om toestemming te geven voor het huwelijk van haar dochter Maria-1822 met IJsbrand Gog: bij het huwelijk van haar zoon Jan-1829 met Sientje van Heusden op 17-10-1855 was e.e.a. niet meer het geval.
Bron : dig. Archief Vlaardingen.

jul. 2010
Matroos op logger de IJssel (VL25?) was Matthijs Westerdijk-1855. Schip was van de fi. Hoogerwerff (Vlaardingen/Kinderdijk). Op 26 mei 1885 was Matthijs aanwezig bij het proces "IJssel" versus "smak Fidelity" (LO311, Londen). De Fidelity was over de netten gevaren van de IJssel......behoorlijke schade ! Het in Great Yarmouth gehouden proces leverde toch een schadevergoeding op van 100 gulden, verhaald op de Fidelity.
Bron : Ing.

jul. 2010
Gerrit Groenewegen (maritiem-schilder en gade van Neeltje Westerdijk-1756) schilderde in zijn loopbaan ook scheeps-wandtafrelen. Dat deed hij ook in het huis van Huig van Gijn (gade van Clasina Westerdijk-1747) te Vlaardingen !
Bron : Ing.

jul. 2010
Gerrit Willemsz. Westerdijk-1746 (marktschipper op Rotterdam) en Gerrit Groenewegen (maritiem-schilder en gade van Neeltje Westerdijk-1756) waren zijdelings betrokken bij de brand in de Pottebakkersteeg op 11 maart 1779. Gerrit Willemszoons schip lag vlakbij de brandhaard in de Scheepmakershaven en vatte ook gedeeltelijk vlam. Gerrit Groenewegen schilderde het tafreel ! Meerdere maritiem-schilders maakten prenten/schilderijen van deze beruchte brand. De hele storie in mijn volgende update van de stamboom.
Bron : Ing.

jul. 2010
Claes Pietersz. Westerdijk-1687 was hoogstwaarschijnlijk zeeman/visser. Hij voer dan zeker in 1714, 1716 en 1718 op schuit "de Juffr. Emelia" en bevond zich op een keer op de Zuiderzee nabij de toenmalige vissersplaats Warder.
Bron : digitale Texelse zeebrieven.

jul. 2010
Jan Sijmonsz. Westerdijk-1673 voer evenals neef Willem Jansz. Westerdijk op schip "de Vreede". Of Jan en Willem samen voeren is niet bekend. Later voer Jan op de VOC en werd zelfs vloot-fiskaal in 1724, te zien in mijn volgende update.
Bron : o.a. Notarieel Archief Schiedam en Ing.

jul. 2010
Neeltje Ridderus stierf toch in 1723. Haar echtgenoot Willem Westerdijk-1673 voer op de koopvaardij richting Oostzee met o.a. Galjoot/Kofschepen of Fluitschepen.
Bron : Div. dig. Archieven.

jul. 2010
Jan Westerdijk-1709 voer niet alleen op koopvaardij-schip "de Ruygenhoff", maar eerder nog op koopvaardij-Galjootschip "de Concordia" (20-tal documenten van 1735 t/m 1764).
Bron : Ing, Bronnen tot de geschiedenis van den Levantschen handel 1590-1826 .

21-07-2010
Update 12 is verschenen op mijn gen-homepage Westerdijk !!

jul. 2010
Thijs Westerdijk-1775, stuurman/schipper, is in 1810 op zee overleden.
Hendrik Westerdijk-1836, kap. koopvaardij, voer in 1878 op het ss. City of New York.
Machiel Westerdijk-1890, zeeman, voer in 1919 ook nog op het ss. Madioen.
Willem Marinus Roosekrans-1887, zeeman en echtgenoot van Maartje Westerdijk-1889, voer zeker in 1925 op het ss. Alderamin en was toen Chief Officer.
Andries Willem Bagchus-1919, zeeman/machinist en echtgenoot van Miep Westerdijk-1917, voer zeker in 1945 voor de "Netherlands Seamen's Pool", New York.
Pieter Hoogerwerf-1897, zeeman/havenarbeider en echtgenoot van Petronella Westerdijk-1898, voer zeker op het ss. Maasburg. Pieter en Petronella vestigden zich hoogstwaarschijlijk in de States (naturalisatie-document Detroit).
Bron : Div. archieven, o.a. My Heritage.

jul. 2010
Het was de gedachte dat Gerrit Hendriksz. Westerdijk-1830 omstreeks 1846 was verdronken.
Wat ik nu weet is dat: Gerrit-1830 niet verdronken is !!!!
Gerrit was zeker kapitein op de schoeners "Marcia Reynolds" in 1876 en "Marvin Reynolds" in 1877. Gerrit voer van Puerto Cabello Venezuela naar New York en stond vermeld als Geo. (George) Westerdyke !! Hij huwde te Philadelphia Pennsylvania ene Jane B. ....-1831. In 1859 werd hun dochter Emma Westerdyke geboren, welke huwde met ene McFarland. Er volgde later een echtscheiding.
Bron : Div. Amerikaanse Archieven.

jul. 2010
Huibertus Boogaars-1861, echtgenoot van opa Hendrik's halfzus Johanna Westerdijk-1862, verhuisde in augustus 1923 naar Renkum (Oude Molenweg 7). Hij kwam van Wageningen !? Huibertus stierf op 20-11-1926 te Renkum en was al weduwnaar.
Hoe het verder zat met echtgenote Johanna is nog koffiedik kijken.
Bron : Gelders Archief en Genlias.

jul. 2010
Dat Fop Westerdijk 1715-1767 was vergaan met bomschuit "Rotterdams Welvaren" is bekend.
Dat zijn achterneef Cornelis Westerdijk 1742-1767 overleden was op zee is ook bekend.
Wat nu bekend is: Fop en Cornelis voeren op hetzelfde schip en verdronken met nog 4 andere mannen.
Op 9 oktober 1767 verging de "Zydse Bom" = bomschuit van 'de Zijde' (vissers van de Noord- en Zuid-Hollandse kust).
Reder van deze 'Zydse Bom' was Barend Hoogstad (1740-1782), ook 'schrijver van de visafslag' en 'regent van het Vlaardings Weeshuis' van 1771 t/m 1775.
De 6 lijken spoelden aan te Rockanje. Strandjutter de Pijper vond de lijken, begroef ze en ging er met de buit vandoor.
Na een wat langer verhaal (in m'n volgende uitgave stamboom) werden de lijken weer opgegraven en herbegraven in de oude N-H kerk te Rockanje !!
Bron : Nieuwe Nederlandsche Jaerboeken der Merkwaerdigheden die zijn voorgevallen in de Verenigde Provincie.

jun. 2010
Document uit 1752 (5 januari) van Jan Westerdijk, kapitein op zijn schip de "Ruygenhoff".
Teruggekomen uit Costantinopel brak de pest uit op het schip......, wordt vervolgd in de volgende uitgave van de stamboom.
Bron : Societe Jersiaise, Actes des Etats de l'Isle de Jersey 1701-1730, via Geneanet.

28-06-2010
Update 11 is verschenen op mijn gen-homepage Westerdijk !!

mei. 2010
Overlijdensadvertentie van Maria Brouwer, echtgenote (weduwe) van Jan Westerdijk-1709, Amsterdam.
Aangegeven door Neeltje Mo(o)lenbroek, dochter van Jans zus Susanna en zwager Simon Molenbroek.
Maria Brouwer stierf na een ziekbed van 6 weken in de ouderdom van ruim 74 jaren op 4 juni 1795 te Amsterdam.
Bron : Centraal Bureau voor Genealogie, CBG.