De "Marie" werd in 1915 als zeillogger gebouwd bij de werf van De Groot & Van Vliet te Slikkerveer, eigenaar de N.V. Van Toor's Visscherij Maatschappij.


De motorlogger VL 71 "Marie". Schipper was L. Rog, ca. 1948.

In februari 1928 werd de "Marie" omgebouwd tot motorlogger bij de werf van I.S. Figee te Vlaardingen.

Aan boord van de VL 71 in de jaren '30. Enkele leden van de bemanning zijn bezig met het maken van een "schurftplatting". Deze platting werd gebruikt in het tuig om het gatzeil tegen schavielingsschade te beschermen. Men gebruikte hiervoor meestal oud touw, afkomstig van seizings (touwen waarmee de netten aan de reep verbonden waren).
Tijdens de poolse periode voer de logger als GDIJ 71 "Kasia" en na 19 april 1934 weer als VL 71 "Maria". In augustus 1945 ging de VL 71 weer ter haringvisserij. De "Marie" werd in 1947 geheel gemoderniseerd bij de werf van Fikkers te Foxhol.


GDY 71 "Kasia".

Op 10 mei 1958 ging het schip over naar de N.V. v/h Frank Vrolijk te Scheveningen en werd de SCH 103 "Doctor C. Lely". De SCH 103 werd in 1965 gesloopt.