.

N.B. Deze website werkt het best onder browser "Windows Edge".

.

Stamboom / Family tree , update 14 , laatste update dd. 11-10-2012.

klik op /click on :

respectievelijk : Gen. XIV t/m IV / Gen. III t/m I.

Bij het niet kunnen openen van de pdf-file(s), download de reader (klik op):

De op deze site aangeboden persoonsgegevens uit de stamboom zijn bedoeld voor genealogische of familiaire doeleinden.
De stamboomfile deel 1 bevat geen informatie die een aantasting kan zijn voor de persoonlijke levenssfeer.
Alle gegevens komen uit openbare bestanden of zijn afkomstig van familieleden die hun toestemming hebben verleend om deze gegevens te publiceren.
Bij gebruik van de stamboomfile deel 2 is de "Wet Bescherming Persoonsgegevens" van toepassing. Dit deel moet met een paswoord worden geopend.

According to Law Protection Personal Data you need a password to open part 2 of the Family tree.

Bent u geinteresseerd, dan ontvang ik graag een mailtje. If you're interested, I like to get a mail.

Tot de volgende keer ! Till the next time !